Tin tức tài chính - kế toán

Tin tức tài chính - kế toán

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 02 NGÀY – ÁP...

Một số nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư...

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 03/2017

I. VỀ QUẢN LÝ THUẾ Quy định về không tính tiền chậm nộp thuế Thêm một trường hợp mới không phải nộp tiền chậm nộp thuế...

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH KỲ KÊ KHAI THUẾ GTGT NĂM 2017

I. PHÂN BIỆT KỲ KÊ KHAI THÁNG - QUÝ Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh...
KẾ TOÁN THUẾ CẦN BIẾT 2

KẾ TOÁN THUẾ CẦN BIẾT

Hạch toàn tiền đặt cọc – nhận tiền đặt cọc Nhận tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? Cách hạch toán nhận tiền...

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2017

Ngày 14/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm...
video

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ & THÔNG BÁO GIÁ –...

1. ĐẶT IN HÓA ĐƠN MÀ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG, PHẠT ĐẾN 1,5 TRIỆU @ Đây là quy định trong Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày...

TỪ 01/08/2016 KHAI SAI THUẾ NHƯNG TỰ PHÁT HIỆN VẪN BỊ XỬ PHẠT

@ Qui định này được nêu tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số...

ĐĂNG KÝ LẠI QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN DO CỔ PHẦN HÓA KHÔNG PHẢI...

@ Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/05/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ...

TỪ 01/05/2016, TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 1.210.000đ/THÁNG

@Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và...

MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI VỚI HỘ KINH DOANH CÓ DOANH THU TỪ 100...

* Nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài...

KHÓA HỌC & LỊCH HỌCwp booster error:
td_api_base::mark_used_on_page : a component with the ID: thumbnail is not set.

LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH KHAI GIẢNG HẰNG THÁNG

* KHAI GIẢNG & TUYỂN SINH HẰNG TUẦN CÁC KHÓA HỌC + THỰC HÀNH KẾ TOÁN – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH; + KÊ KHAI VÀ...

TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN

HIỆN ĐANG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 10% HỌC PHÍ CÁC LỚP CHO HỌC VIÊN LẦN ĐẦU ĐĂNG KÝ HỌC TẠI CÔNG TY, CÁC...

ƯU ĐÃI GIẢM 10% & 20% CÁC KHÓA HỌC

* KHAI GIẢNG & TUYỂN SINH HẰNG TUẦN CÁC KHÓA HỌC + THỰC HÀNH KẾ TOÁN – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH; + KÊ KHAI...

TIN TỨC

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 02 NGÀY – ÁP...

Một số nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư...

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 03/2017

I. VỀ QUẢN LÝ THUẾ Quy định về không tính tiền chậm nộp thuế Thêm một trường hợp mới không phải nộp tiền chậm nộp thuế...

Học viên chốt số liệu cuối kỳ

KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC BÚT TOÁN CUỐI KỲ * Lần lượt các CTGS nào.....