LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH KHAI GIẢNG HẰNG THÁNG

* KHAI GIẢNG & TUYỂN SINH HẰNG TUẦN CÁC KHÓA HỌC

+ THỰC HÀNH KẾ TOÁN – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH;
+ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ, BÁO CÁO THUẾ;
+ KIỂM TOÁN THỰC HÀNH;
+ CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN…..

ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 20/07/2018 để nhận ƯU ĐÃI GIẢM 10% – các khóa học thực hành kế toán & 20% khóa học “Đọc hiểu & phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0511.350 60 55 & 0932 58 51 55
Website: http://kimthuyco.com.vn/
Email: kimthuyco55@gmail.com