Phân tích tài chính

Khóa học phân tích, báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm 2 khóa:

  • Phân tích, báo cáo tài chính doanh nghiệp – cấp 1 (đọc hiểu & phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp,…)
    Thời gian học: 1 tháng.
    Nội dung khóa học: Click vào đây
  • Phân tích, báo cáo tài chính doanh nghiệp – cấp 2 (phân tích, lập kế hoạch tài chính, định giá,…)
    Thời gian học: 1 tháng.
    Nội dung khóa học: Click vào đây