Thẩm định giá – dự án

Khóa học thẩm định giá – dự án gồm các khóa:

 • Lập & Thẩm định dự án đầu tư
  Thời gian học: 2 tháng.
  Nội dung khóa học: Click vào đây
 • Thẩm định bất động sản
  Thời gian học: 1 tháng.
  Nội dung khóa học: Click vào đây
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
  Thời gian học: 1 tháng.
  Nội dung khóa học: Click vào đây