Thực hành kế toán 02 tháng (dành cho đối tượng đã học kế toán)

KHÓA 2 THÁNG (25 buổi – 30 buổi):

Gồm 2 lớp:

  • Thực hành trên sổ sách kế toán
  • Thực hành trên máy tính – phần mềm kế toán Fast, Misa, 3Tsoft…

—» Tùy vào nhu cầu học tập, học viên lựa chọn lớp cho phù hợp

2thang

NỘI DUNG LỚP THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  1. Ôn tập về lý thuyết kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
  2. Thực hành các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ liên quan đến: kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định, mua hàng, bán hàng…;
  3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH. BHYT…);
  4. Tính giá thành sản phẩm, giá vốn hàng hóa, giá vốn công trình;
  5. Lập hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, lập Báo cáo tài chính bằng tay (*);
  6. Kế toán Thuế: tính thuế, kê khai và nộp Báo cáo thuế; hạn chế một số lỗi sai khi làm Báo cáo thuế, các cách sửa chữa, điều chỉnh, in báo cáo thuế; nộp Báo cáo thuế trực tuyến;
  7. Kiểm tra chất lượng cuối khóa.(*): đối với lớp thực hành kế toán bằng máy tính –> Lập BCTC bằng máy tính (mềm kế toán Fast hoặc Misa hoặc 3Tsoft…).

2-4thang

THỜI GIAN HỌC:
Thời gian: Sáng: 8h-10h
Chiều tối: 5h30 – 7h30
Buổi học: thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7 trong tuần.

Trên đây là lịch học và kế hoạch của mỗi khóa học, song Kim Thủy sẽ không giới hạn thời gian học và thực hành, học viên sẽ được học cho đến khi thực hành tốt, thành thạo công việc kế toán, lập được Báo cáo tài chính.

Đặc biêt: học viên được phép chuyển lớp, bảo lưu & học lại miễn phí. Mỗi lớp từ 15 đến 25 học viên và nhận dạy kèm cá nhân theo yêu cầu.

Giáo viên Kim Thủy sẽ hướng dẫn các học viên làm ngay trên chứng từ thực tế của công ty các học viên đang làm nếu học viên có nhu cầu. Sau khóa học học viên sẽ nắm rõ được công việc của kế toán chuyên nghiệp cần làm định kỳ tháng, quý, năm; được hổ trợ, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ khi cần thiết.

Trân Trọng.