ƯU ĐÃI GIẢM 10% & 20% CÁC KHÓA HỌC

* KHAI GIẢNG & TUYỂN SINH HẰNG TUẦN CÁC KHÓA HỌC

+ THỰC HÀNH KẾ TOÁN – LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH;
+ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ, BÁO CÁO THUẾ;
+ KIỂM TOÁN THỰC HÀNH;
+ CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN…..

* ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 15/01/2017 để nhận ƯU ĐÃI GIẢM 10%các khóa học thực hành kế toán & 20% khóa học “Đọc hiểu & phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

*HỌC PHÍ
Lớp thực hành kế toán tổng hợp – 02 tháng:                       1.200.000đ (đã giảm 10%)
Lớp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp – 01 tháng: 1.200.000đ (đã giảm 20%)

* THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0511.350 60 55 & 0932 58 51 55
Website: http://kimthuyco.com.vn/
Email: kimthuyco55@gmail.com